Закону україни про реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців


 • Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного


  МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦ ІЇ УКРА ЇНИ НАКАЗ   1846/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України р. за 2105/22417 Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції 466/5 від Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції 1283/5 від 2305/5 від 1158/5 від. Відповідно до статті 7 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", пункту 3 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого.

  Про внесення змін до Закону України "Про державну


  Абзац восьмий пункту 1.7 розділу I в редакції Наказу Міністерства юстиції 1283/5 від 1.8. Виписки, витяги та довідки видаються державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - державний реєстратор). Абзац перший пункту 1.8 розділу I в редакції Наказу Міністерства юстиції 1283/5 від Виписки, витяги, довідки та інформація з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді видаються незалежно від місця зберігання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та включають відомості, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

  Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та


  1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях: запитувач - особа (юридична особа, фізична особа, їх уповноважені представники яка подає відповідно до цього Порядку документи для отримання відомостей з Єдиного державного реєстру; Реєстраційний портал - програмне забезпечення, представлене у формі Інтернет-сторінки, що забезпечує формування та подання документів, необхідних для отримання відомостей з Єдиного державного реєстру, перегляду запитувачем інформації про стан розгляду направлених ним електронних документів, а також для отримання запитувачем електронних документів. Інші терміни у цьому Порядку вживаються у.


  Рекомендуем обратится к Юристу по данному вопросу


  Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб


  4. Державній реєстраційній службі України (Єфіменко Л.В. 4.1. Забезпечити приведення державним підприємством "Інформаційно-ресурсний центр" (Кирик Ю.Г.) програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у відповідність до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженого цим наказом, до набранням чинності Законом України від року 4839-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців". 5. Цей наказ набирає чинності.

  Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного


  1.5. Користувачами Єдиного державного реєстру є: Укрдержреєстр, структурні підрозділи головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районних, міських (міст обласного значення районних у містах, міжрайонних та міськрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру та мають доступ до Єдиного державного реєстру через комп'ютерну мережу, одержують інформацію з Єдиного державного реєстру у звязку із здійсненням ними повноважень, визначених законодавством; органи державної влади, що мають доступ до Єдиного державного реєстру через комп'ютерну мережу та.

  Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства


  Абзац п'ятий пункту 1.5 розділу I в редакції Наказу Міністерства юстиції 1283/5 від 1.6. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними, за винятком реєстраційних номерів облікових карток платників податків, відомостей про відкриття та закриття рахунків, накладення та зняття арештів на рахунки та майно. 1.7. Відомості, що сформовані програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру, надаються у вигляді: виписки з Єдиного державного реєстру (далі - виписка витягу з Єдиного державного реєстру (далі - витяг довідки про наявність або.  Закон України «Про


  6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О.В. та голову Державної реєстраційної служби України Єфіменка Л.В. Перший заступник Міністра І.І. Ємельянова ПОГОДЖЕНО : Голова Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва Голова Державної реєстраційної служби України М.Ю. Бродський Л.В. Єфіменко ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України   1846/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України р. за 2105/22417 ПОРЯДОК надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

  Sredstva


  (Пункт дополнительно включен с 9 сентября 2015 года постановлением Правительства Российской Федерации от года N 889 ) Председатель Правительства Российской Федерации В.Путин Федеральная целевая программа "Жилище" на годы УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства Российской Федерации от года N 1050 (В редакции, введенной в действие с 9 сентября 2015 года постановлением Правительства Российской Федерации от года N 889. - См. предыдущую редакцию ) (с изменениями на года) Паспорт федеральной целевой программы "Жилище" на годы Наименование Программы - федеральная целевая программа "Жилище" на годы.

  Брошюра 'Сто вопросов о садоводческом


  10. Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение учащихся, воспитанников (далее - учащиеся). Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей практики, иных видов учебной деятельности учащихся и формы их промежуточной аттестации. 10.1. Организация образовательной деятельности по общеобразовательным программам может быть основана на дифференциации содержания с учетом образовательных.  Возражение-на Документы - Правительство России

  Похожие статьи

  Государственный земельный кадастр и земельная регистрация
  Куплю в москве и в московской области ховер н3 с пробегом
  Финансовый лицевой счет за жилое помещение и коммунальные услуги
  Какие документы нужны для детских пособий до 18 в разводе
  Академия государственной службы при президенте рф и бизнес

  .